Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linkslibrary-publications

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Σπάνιες εκδόσεις

Σπάνιες εκδόσεις

Στην εξειδικευμένη αυτή βιβλιοθήκη ιδιαίτερο βάρος έχουν σχετικά δυσεύρετες εκδόσεις όπως:

Ελληνικές-ξένες στατιστικές και απογραφές για την Ελλάδα (πληθυσμού, γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιομηχανίας, εμπορίου, ναυτιλίας, εκπαίδευσης, υγιεινής κτλ.). Επίσης μελέτες, εκθέσεις και στατιστικές διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων για όλο τον κόσμο (ΚτΕ, ΟΗΕ, Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Αναπτύξεως, Διεθνούς Ινστιτούτου Εμπορίου κτλ.).

Βιβλία με τους ετήσιους προϋπολογισμούς και απολογισμούς του ελληνικού κράτους, με τις διεθνείς συνθήκες και εμπορικές συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου.

Φυλλάδια-έντυπα ελληνικών υπουργείων, επιχειρήσεων και οργανισμών (βασικά θεσμικά κείμενα και σχετικοί νόμοι-διατάγματα, μεγάλα προγράμματα έργων, καταστατικά, ετήσιες εκθέσεις εργασιών, προϋπολογισμοί-ισολογισμοί-απολογισμοί, μελέτες).

Δημοσιεύματα και έντυπα ελληνικών τραπεζών, καθώς και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από ολόκληρο τον κόσμο (ετήσιες εκθέσεις και ισολογισμοί-απολογισμοί, μηνιαία οικονομικά δελτία, επετηρίδες, μελέτες, εκθέσεις για την οικονομική κατάσταση διάφορων χωρών και τις διεθνείς εξελίξεις, περιοδικές εκδόσεις, αλμανάκ κτλ.).

Η βιβλιοθήκη του ΙΑ/ΕΤΕ διαθέτει ακόμη πλήρη σειρά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από την αρχή της κυκλοφορίας της, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των νομοθετικών σωμάτων (Βουλής και Γερουσίας) του 19ου αι., κωδικοποιήσεις νόμων και συλλογές νομικών κειμένων των δύο προηγούμενων αιώνων, συλλογή των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου του 19ου​ αιώνα, επετηρίδες, απογραφές και επίσημες στατιστικές της ΕΣΥΕ από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του 1980.

Σπάνια συλλογή συγκροτούν οι επίσημες εκδόσεις της Κοινωνίας των Εθνών (Société des Nations, SDN) και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (Bureau International du Travail - BIT) από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 περίπου: πρακτικά συνδιασκέψεων, διεθνείς συμφωνίες, αποφάσεις, στατιστικές, αναφορές, έρευνες-μελέτες, επίσημα δελτία-περιοδικές εκδόσεις, συλλογές άρθρων, βιβλιογραφίες κτλ.