Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linksmenu1-archivefile-workflow

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η ροή των εργασιών

​​Η ροή των εργασιών

Είσοδος των φορτηγών που μεταφέρουν το αρχειακό υλικό από τα Γενικά Αρχεία της Τράπεζας στον προαύλιο χώρο.

Τοποθέτηση του υλικού στον κυλιόμενο ιμάντα και μεταφορά του στο υπόγειο.

Τοποθέτηση σε προσωρινό χώρο φύλαξης, όπου πραγματοποιείται ο πρώτος καθαρισμός του, η απορρόφηση της σκόνης με μηχανικό τρόπο και οι εργασίες απολύμανσης και απεντόμωσης.

Μεταφορά του υλικού με το αναβατόριο στον ημιώροφο, στις αίθουσες διαλογής και προσωρινής φύλαξης.

 

 

 

 

Πρώτη ταξινόμηση και εκκαθάριση του υλικού σύμφωνα με τα δελτία παραλαβής.

Επιφανειακή αφαίρεση αιθάλης και άλλων ρυπαντών με αρχειονομική γόμα.

Αφαίρεση σιδερένιων συνδετήρων, καρφιτσών κλπ. και αντικατάστασή τους με πλαστικούς συνδετήρες.

 

 

 

 

 

Μεταφορά του υλικού στον πρώτο και δεύτερο όροφο, όπου βρίσκονται τα αρχειοστάσια της οριστικής φύλαξης. Η επεξεργασία του αρχειακού υλικού Η ταξινόμηση και περιγραφή του υλικού γίνεται σύμφωνα με δύο βασικές αρχές:

α) Την αρχή της προέλευσης (provenance)

β) Την αρχή της αρχικής τάξης (original order)

Το αρχειακό υλικό ταξινομείται σε διάφορα επίπεδα περιγραφής όπως αρχεία, σειρές, υποσειρές, φακέλους, έγγραφα και βιβλία σύμφωνα με την αρχή της προέλευσης.

Στη συνέχεια το αρχειακό υλικό ταξινομείται χρονολογικά, αλφαβητικά, θεματικά κατά περίπτωση σύμφωνα με την αρχή της αρχικής τάξης.

Τα στοιχεία περιγραφής του αρχειακού υλικού εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών ΙΑ/ΕΤΕ.

 

Αποθήκευση του υλικού

 

Μετά την ολοκλήρωση της ταξινόμησης, το κάθε έγγραφο τοποθετείται σε μη όξινο φάκελο.

Οι φάκελοι του ίδιου αρχειακού συνόλου τοποθετούνται κατακόρυφα σε ειδικά μη όξινα χάρτινα κουτιά. Σε κάθε φάκελο και κάθε κουτί αναγράφονται με μολύβι ο αριθμός ταξινόμησής του, όπως και ο αριθμός και η ποσότητα των φακέλων που περιέχει.

Στη συνέχεια το κάθε κουτί τοποθετείται στην οριστική του θέση στα αρχειοστάσια.