Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linksprivacy_statement

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


1. Προσωπικά δεδομένα: 

Η τυχόν συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών υπόκειται στις διατάξεις της ελληνικής (Ν. 2472/1997, όπως ο Νόμος αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει κλπ. σχετικά νομοθετήματα και κανονιστικά κείμενα) και κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από το ΙΑ/ΕΤΕ αποτελεί αποκλειστικά και μόνον η βελτίωση των Πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα και προς το σκοπό διαπίστωσης των αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών τους από την Ιστοσελίδα.

α) Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τους ίδιους τους Χρήστες, εφόσον οι ίδιοι παρέχουν στην Ιστοσελίδα και το ΙΑ/ΕΤΕ τις σχετικές πληροφορίες που τυχόν ζητούνται κατά περίπτωση και ανά περιόδους.

β) Το ΙΑ/ΕΤΕ δίνει περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση την δυνατότητα στους Χρήστες να προβούν σε διαγραφή, τροποποίηση ή επικαιροποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, με την πρόσβαση στον σχετικό χώρο της Ιστοσελίδας του ΙΑ/ΕΤΕ.

γ) Το ΙΑ/ΕΤΕ ρητά δεσμεύεται και αναλαμβάνει δια των παρόντων όρων να μην προβεί σε ανακοίνωση ή διαβίβαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών, με την εξαίρεση της υποχρέωσης διαβίβασης αυτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

δ) Δεδομένης πάντως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, το ΙΑ/ΕΤΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία οιασδήποτε μορφής τυχόν υποστεί ο Χρήστης από την Χρήση της Ιστοσελίδας, στην οποία προβ​αίνει ο Χρήστης με δική του πρωτοβουλία και με γνώση και αποδοχή των παρόντων Όρων.    

2. Χρήση Cookies: 

Όπως είναι συνήθης πρακτική σε πολλούς δικτυακούς τόπους, μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή σας.
Η χρήση των cookies είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσής σας στον διαδικτυακό τόπο. Με τη χρήση του ιστότοπου του ΙΑ/ΕΤΕ, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τη χρήση των δεδομένων σας επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.youronlinechoices.com/gr/. 

Μπορείτε οποτεδήποτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που έχετε επιλέξει.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. 
Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. 
Για παράδειγμα, εάν μια εμπορική εταιρία αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η συγκεκριμένη μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της cookie, αλλά όχι σε αυτό μιας άλλης εταιρίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο.
Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Το ΙΑ/ΕΤΕ χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

α. Για την αναγνώριση ή/και διατήρηση του περιεχομένου που εισάγετε κατά την διάρκεια μιας σύνδεσης στον Ιστότοπο, καθόλη την διάρκεια αυτής της σύνδεσης.

β. Για την παρακολούθηση αναλυτικών στοιχείων της χρήσης του Ιστότοπου και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του.

γ. Για να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις που ενδέχεται να είχατε ορίσει όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας επισκέφτηκε τον Ιστότοπο.
Για παράδειγμα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.


 

 

 ​