Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linksbuilding_3

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ροή εργασιών

Καθετοποίηση της ροής εργασιών​

  • Είσοδο​ς των φορτηγών που μεταφέρουν το αρχειακό υλικό από τα Γενικά Αρχεία της Τράπεζας στον προαύλιο χώρο.
  • Τοποθέτηση του υλικού στον κυλιόμενο ιμάντα και μεταφορά του στο υπόγειο.
  • Τοποθέτηση σε προσωρινό χώρο φύλαξης, όπου πραγματοποιείται ο πρώτος καθαρισμός του, η απορρόφηση της σκόνης με μηχανικό τρόπο και οι εργασίες απολύμανσης και απεντόμωσης.
  • Μεταφορά του υλικού με το αναβατόριο στον ημιώροφο, στις αίθουσες διαλογής και προσωρινής φύλαξης.

Παραλαβή αρχειακού υλικού
​Αταξινόμητο αρχειακό υλικό ​'Ανοιγμα παραληφθέντος αρχειακού υλικού
  • Πρώτη ταξινόμηση και εκκαθάριση του υλικού σύμφωνα με τα δελτία παραλαβής.
  • Επιφανειακή αφαίρεση αιθάλης και άλλων ρυπαντών με αρχειονομική γόμα.
  • Αφαίρεση σιδερένιων συνδετήρων, καρφιτσών κτλ. και αντικατάστασή τους με πλαστικούς συνδετήρες.

​Πρώτη ταξινόμηση υλικού Καθαρισμός του αρχειακού υλικού​
Αφαίρεση συνδετήρων ​Εισαγωγή των πρώτων δεδομένων
αρχειακής περιγραφής στο ηλεκτρονικό
σύστημα αρχειακών και ιστορικών
πληροφοριών


Η επεξεργασία του αρχειακού υλικού

Η ταξινόμηση και περιγραφή του υλικού γίνεται σύμφωνα με δύο βασικές αρχές:

α) Την αρχή της προέλευσης (provenance)
β) Την αρχή της αρχικής τάξης (original order)

Το αρχειακό υλικό ταξινομείται σε διάφορα επίπεδα περιγραφής όπως αρχεία, σειρές, υποσειρές, φακέλους, έγγραφα και βιβλία σύμφωνα με την αρχή της προέλευσης. 
Στη συνέχεια το αρχειακό υλικό ταξινομείται χρονολογικά, αλφαβητικά, θεματικά κατά περίπτωση σύμφωνα με την αρχή της αρχικής τάξης.

Τα στοιχεία περιγραφής του αρχειακού υλικού εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών του ΙΑ/ΕΤΕ.


Αποθήκευση του υλικού

Μετά την ολοκλήρωση της ταξινόμησης, το κάθε έγγραφο τοποθετείται σε μη όξινο φάκελο.
Οι φάκελοι του ίδιου αρχειακού συνόλου τοποθετούνται κατακόρυφα σε ειδικά μη όξινα χάρτινα κουτιά. Σε κάθε φάκελο και κάθε κουτί αναγράφονται με μολύβι ο αριθμός ταξινόμησής του, όπως και ο αριθμός και η ποσότητα των φακέλων που περιέχει. 
Στη συνέχεια το κάθε κουτί τοποθετείται στην οριστική του θέση στα αρχειοστάσια.

Τοποθέτηση υλικού σε αντιόξινους
φακέλους
Τοποθέτηση του αρχειακού υλικού στα ράφια​