Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation LinksArchivesThird

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τεκμηριωτικό υλικό

Απολογισμοί ελληνικού κράτους (1834-1912), κωδ. Α25

Προσωρινοί και ετήσιοι απολογισμοί των χρήσεων του ελληνικού κράτους και γενικοί λογαριασμοί της οικονομικής διαχείρισης.

Προϋπολογισμοί ελληνικού κράτους (1836-1912), κωδ. Α26

Τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και βιβλία που περιέχουν τους ετήσιους προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων του ελληνικού κράτους

Στατιστικές (1860-1930), κωδ. Α27

Βιβλία στατιστικών της Ελλάδας με απογραφές και κινήσεις πληθυσμού, απογραφές γεωργικές, καταστημάτων και επιχειρήσεων κλπ.

Αρχείο μικροφωτογραφισμένων εφημερίδων (1830-1934), κωδ. Α40

Το Ιστορικό Αρχείο διαθέτει σε μικροφίλμ τις ακόλουθες εφημερίδες: Αιών (1838-1891), Αθηνά (1832-1887), Εφημερίς των Αγγελιών και Δικαστικών (1840-1842), Εφημερίς των Αγγελιών (1842-1843), Αίολος (1844-1856), Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (1830), Ένωσις (1851-1862), Τηλέγραφος των Κυκλάδων (1856-1858), Ερμούπολις (1864-1876), Πατρίς (1849-1851), Πατρίς (1866-1910), Ήλιος (1833), Ήλιος (1875-1894), Λευκάς (1931-1934), Ο Οικονομολόγος (1883-1885, 1892-1896), Ερμής (Εφημερίς οικονομολογική και χρηματιστική) (1882-1915), Αργολίς (1865-1889), Δαναός (1883-1887), Αγαμέμνων (1888-1894), Γεωργική Εφημερίς (1869-1871), Ερασίνος (1887-1878), Ίναχος (1900-1903), Ο Συνταγματικός Έλλην (1862-1865, 1869, 1872-1873, 1883), Μίνως (1841-1877), Επίσημος Εφημερίς Κερκύρας (1864-1866), Εφημερίς Σμύρνης (1849-1850), Θόρυβος (1898-1899), Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (1860-1861), Λόγος (1868-1870), Σφαίρα (πειραϊκή εφημερίδα) (1895-1896), Η Τύχη (εφημερίς λαχειολογική, εμπορική και χρηματιστική) (1900-1909), Νέαι Ιδέαι (1882-1883), Το Μέλλον (1863-1870), Δικαιοσύνη (εφημερίς των ελληνικών αρχών) (1866-1867).

Αρχείο μικροφωτογραφισμένων περιοδικών (1840-1949), κωδ. Α41

Το Ιστορικό Αρχείο διαθέτει σε μικροφίλμ τα ακόλουθα περιοδικά: Ελληνική Γεωργία, Δελτίον του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (1896-1922), Δελτίον του Γεωργικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών (1900-1906), Γεωργικόν Δελτίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (τμήμα Α' Γεωργίας) (1912), Γεωργικόν Δελτίον Υπουργείου Γεωργίας (1930), Γεωργικόν Δελτίον της Γεωργικής Βιβλιοθήκης Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου (1924), Δελτίον της Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας (1896-1922), Μηνιαίον Δελτίον του εν Αλεξανδρεία Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (1904-1911), Αρχιμήδης (1899-1924), Ανταίος (1945-1949), Ερανιστής (1840-1858), Μηνιαία Οικονομική και Κοινωνική Επιθεώρησις της Ελλάδος (1924-1939), Γεωργικόν Περιοδικόν της Ενώσεως των Ελλήνων Γεωπόνων (1904), Τα Νέα Γεωπονικά (1900-1916), Νέοι Δρόμοι (1938-1941).