Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linksvisitations_floors

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
​​​​​​​​Όπως έχει επισημανθεί στο ιστορικό του κτηρίου, το Μέγαρο Διομήδη είχε κατασκευαστεί ως αρχειοστάσιο, δηλαδή αποκλειστικά για την αποθήκευση αρχειακού υλικού. Ένα κτήριο ιστορικού αρχείου όμως προϋποθέτει χώρους εργασίας για το προσωπικό που επεξεργάζεται το αρχειακό υλικό, χώρους φ​ύλαξης του υλικού, χώρους συντήρησης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας, χώρους πρόσβασης του κοινού που θέλει να συμβουλευτεί το αρχειακό υλικό και χώρους πολλαπλής προβολής του υλικού που διαχειρίζεται το Ιστορικό Αρχείο. 

Έτσι δημιουργήθηκαν:​

  A. Γραφεία για το προσωπικό της υπηρεσίας.

​​
​​ Απόψεις των χώρων εργασίας του προσωπικού.

  B. Αρχειοστάσια με κυλιόμενα ράφια, ώστε να είναι δυνατή η   μέγιστη κάλυψη της επιφάνειας που διατίθεται για το σκοπό αυτό.
​​​
   ​Άποψη των​ αρχειοστασίων του 1ου και   2ου ορόφου με τα κυλιόμενα ράφια τοποθέτησης του 
   αρχειακού υλικού

   Γ. Εργαστήριο μικροφωτογράφισης-ψηφιοποίησης.

  Αίθουσα μικροφωτογράφισης και εφαρμογών πολυμέσων

​ ​ Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης μικροταινιών


  Δ. Χώρος καθαρισμού του υλικού που παραλαμβάνεται.​

​​
 ​Αίθουσα μηχανικής απορρόφησης σκ​όνης του  νεοεισερχόμενου αρχειακού υλικού

E. Αίθουσα όπου οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα ιστορικών και αρχειακών πληροφοριών, 
στο αρχειακό υλικό και στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης.

​​ ​ ​Απόψεις της αίθουσας ερευνητών.


​  ΣΤ. Συνεδριακός χώρος.

  ​Άποψη της   αίθουσας πολλαπλών     χρήσεων   ​Θάλαμος     ταυτόχρονης μετάφρασης ​ Θάλαμος 
 οπτικοακουστικού
 ελέγχου της αίθουσας 
 πολλαπλών χρήσεων

​Z. Εκθεσιακοί ​χώροι.

​​
​ Απόψεις του μόνιμου εκ​θετηρίου