Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linkslearn-educ-hist

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002

​Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στην ομώνυμη έκθεση του ΙΑ/ΕΤΕ, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να ανακαλεί στη μνήμη και να ζωντανεύει σημαντικές περιόδους της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα παρέχει πολλές πληροφορίες: ιστορικές, δημοσιονομικές, οικονομικές καθώς και σχετικές με τις εικαστικές και συλλεκτικές τάσεις, τις κατασκευαστικές τεχνικές, την κιβδηλία αλλά και την ιδεολογία της κάθε εποχής, όπως έχει αποτυπωθεί πάνω στα τραπεζογραμμάτια.

Αρχικά οι μαθητές συγκεντρώνονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνεται παρουσίαση, πάντα με τη μορφή ερωταποκρίσεων και με παράλληλη προβολή εικόνων, της ιστορίας του χρήματος (από τον αντιπραγματισμό στο νόμισμα και από το ιπτάμενο χρήμα των Κινέζων του 10ου αι. μ.Χ. στα σύγχρονα χαρτονομίσματα). Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του χαρτονομίσματος, παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος και γίνονται αναφορές στα θέματα που επιλέχθηκαν να απεικονίζονται.

Ακολουθεί περιήγηση στο χώρο της έκθεσης με επιλεγμένες διαδρομές και σταθμούς, όπου επεξηγούνται συγκεκριμένα εκθέματα σύμφωνα με θεματικές ανάλογες του μαθησιακού επιπέδου. Επιδίωξή μας είναι να αποδεσμευτεί ο χαρακτήρας της σχολικής επίσκεψης από το μοντέλο της ξενάγησης και να γίνει προσιτός στους μαθητές ο μουσειακός χώρος.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής περιήγησης οι μαθητές καλούνται μέσα από προσαρμοσμένα στην ηλικία τους ερωτηματολόγια να εξερευνήσουν την έκθεση. Στόχος είναι να παρατηρήσουν τα εκθέματα, να εστιάσουν περισσότερο σε αυτό που τους ενδιαφέρει. Οι δραστηριότητες εκτελούνται όχι ατομικά, αλλά με τη συνεργασία δύο ή τριών μαθητών.

Οι μαθητές, στη συνέχεια, καλούνται να απαντήσουν σε συνδυαστικές ερωτήσεις που απαιτούν την ενεργοποίησή τους και την άσκηση της παρατηρητικότητάς τους, να λύσουν ένα κρυπτόλεξο, μια ακροστιχίδα με λέξεις που κρύβονται στα χαρτονομίσματα, ενώ στα μικρότερα παιδιά δίνεται η δυνατότητα «κατασκευής» χαρτονομίσματος.

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιστορικού Αρχείου με τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού εκδόθηκε το εκπαιδευτικό εργαλείο με τίτλο Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τις πηγές. Με αφορμή ένα μνημείο και ένα χαρτονόμισμα, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές.