Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Skip Navigation Linkscol-det-2page2

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η συλλογή ταινιών φόρου που συγκρότησε το Ιστορικό Αρχείο παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον καθώς περιλαμβάνει τεκμήρια που κατασκευάστηκαν από την Ανώνυμο Εταιρεία Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕΛΚΑ την περίοδο που το ελληνικό κράτος βρισκόταν υπό τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο ως επακόλουθο της πτώχευσης του 1893 και της πολεμικής ήττας από τους Τούρκους το 1897. Το 1935 η σύμβαση που υπέγραψε η Ασπιώτη-ΕΛΚΑ με το ελληνικό δημόσιο για την παραγωγή κινητών επισημάτων, τελωνειακών ενσήμων, ενσήμων φορολογίας οινοπνεύματος και ταινιών καπνού πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, γι’ αυτό και στις ταινίες αναγράφεται το ακρωνύμιο Δ.Ο.Ε.